Samenwerking

Alleen het beste is goed genoeg! Hoe bereik ik het beste voor mijn cliënten?

In gesprek heb ik veel kunnen observeren tussen enerzijds het kind en ouders en anderzijds scholen, paramedici en zorgprofessionals. Iedereen wil het beste voor het kind, de cliënt, echter allemaal vanuit een andere expertise op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn.

Om het beste te bereiken ben ik van mening dat we onze krachten moeten bundelen. Zo werken we gezamenlijk aan een groter doel; Hèt beste voor onze cliënten.

Interprofessionele samenwerking

‘Het beste’ kunnen we bereiken door een interprofessionele samenwerking. Kwaliteit van goed leven voor onze cliënten ligt niet op één vlak maar wordt sterker door het beste haalbare voor die cliënt te wensen.

Wanneer we als professionals mensen van andere professies in hun kracht zetten en van en met elkaar te leren, worden we allemaal beter in ons werk en kunnen we de begeleiding van cliënten beter vormgeven.  Interprofessioneel samenwerken vraagt van professionals een open houding die voortdurend gericht is op samenwerking en het gemeenschappelijk belang.

Daarom werk ik onder andere samen met ergotherapeuten, maatschappelijk werk, gedragswetenschapper en zorgmedewerkers. Zo kunnen we  leren van elkaars expertise.

Enkele professionals waar ik nu al mee samenwerk zijn:

Ergotherapie Lettinga