Anne’s Studio

Anne’s studio verzorgt de begeleiding van mensen met een hulpvraag. Samen met de cliënt kijken we naar de hulpvraag en hoe we hier invulling aan kunnen geven. We willen de cliënt laten groeien in praktische en sociale redzaamheid. Naast de begeleiding zoeken we binnen het netwerk van de cliënt naar mogelijkheden om hier invulling aan te geven. We zijn gespecialiseerd in autisme en geven daarnaast begeleiding aan jongeren met een (meervoudige) beperking.
Kinderen en jongeren in hun kracht zetten vinden we belangrijk en dat draagt bij aan hun ontwikkeling en geluksgevoel. In de weekenden bieden we logeeropvang voor kinderen en jongeren met een meervoudige beperking.