Vergoeding

Vergoeding

Je kunt bij ons begeleiding inkopen op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Vanuit de jeugdwet, wet langdurige zorg (WLZ) en wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is betaling vanuit het Persoonsgebonden Budget mogelijk.

Indicatie aanvragen

Hulp of begeleiding nodig maar nog geen indicatie? Ik kan u hierbij helpen. Neem dan hier contact met mij op voor de mogelijkheden.