Missie en Visie

Visie:

Kinderen hebben een zelflerend vermogen, maar om in hun ontwikkeling verder te komen, hebben ze volwassenen en leeftijdsgenoten nodig. Dit is de Visie van de Russische psycholoog Lev Vygotski. Anne’s Studio deelt deze visie.
De zone van de naaste ontwikkeling is het verschil tussen wat een kind zonder hulp kan doen en wat hij of zij mét hulp kan doen. Vygotsky stelde dat een kind het voorbeeld van een volwassene volgt en geleidelijk aan het vermogen ontwikkelt om bepaalde taken zonder hulp of ondersteuning uit te voeren – internationaliseren-. Het is volgens hem belangrijk om kinderen uit te dagen: kinderen van ervaringen voorzien die zich in de ZNO bevinden.
Wat een kind alleen kan, is het huidige ontwikkelingsniveau en wat het kan met hulp van een ander is zijn potentiële ontwikkelingsniveau.

Uit deze interactie volgt leren, volgens Vygotsky. Terwijl het kind/jongere interacteert met zijn sociale omgeving, doet het ervaring op met mentale structuren van experts. (Feuerstein noemt deze activiteit een gemedieerde leer-ervaring)
Feuerstein zegt: “Kan niet bestaat niet! Als er al een plafond is dan ken ik hem niet!” Waarmee hij aangeeft dat ieder mens zijn leven lang kan blijven leren en zich zijn leven lang verder kan blijven ontwikkelen. Voor al diegenen met een handicap, een leerbeperking van welke aard dan ook, is mediatie het proces dat het leren leren (opnieuw) mogelijk maakt.
Leren leren betekent dat je bijvoorbeeld kunt leren boodschappen doen en koken maar ook leren relaties aan te gaan en te onderhouden, leren van het openbaar vervoer gebruik te maken en leren lezen, schrijven en rekenen.
Naast het gedachtengoed van Vygotsky en Feuerstein werken we met Geef me de 5 om de dag te structureren en om taken volgens een stappenplan uit te voeren. De methodiek van Colette de Bruin is gericht op het zo zelfstandig mogelijk maken van kinderen met ASS.

Missie:
Aandacht voor begeleiding en ontwikkeling door verbinding en interprofessionele samenwerking binnen het sociale domein.